Obchodné podmienky

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre kúpu znovupoužiteľných ekologických voskových obrúskov Môj Obal a ich používaním ste sa rozhodli minimalizovať používanie plastov vo svojej domácnosti


Úvodné ustanovenia

Vami zadaná objednávka sa považuje za záväznú. Cena, ktorá je uvedená v E-SHOPE mojobal.sk je pevná. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej lehoty. Zákazník – kupujúci bude o tomto fakte vopred informovaný.


Nášho klienta informujeme o cenách

Kupujúci sa riadi cenami, ktoré sú konečné. Žiadne skryté náklady nepripočítavame. Kupujúci má objednaný tovar za cenu, ktorá bola uvedená v objednávkovom formulári.


Nášho klienta informujeme o objednávke


Kupujúci, ktorý si objedná tovar z nášho E-SHOPU mojobal.sk bude elektronicky informovaný o potvrdení jeho objednávky. Podmienkou tejto objednávky je vyplnenie všetkých údajov predpísaných  vo formulári.
Ak kupujúci zistí chybu vo svojom objednávkovom formulári, môže chybu opraviť písomnou formou (teda emailom), ktorý zašle na našu emailovú adresu info@mojobal.sk.

Zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky, o ktorej bude kupujúci vyrozumený výlučne emailom. Zmluvné podmienky sú uvedené v slovenskom jazyku a zaslané na Vami uvedenú adresu, ktorú zverejníte v objednávkovom formulári. 


Náš zákazník si zvolí spôsob dopravy pri zadávaní objednávky

Objednávka do 40€

Kuriér GLS platba prevodom, PayPal – 3,9€

Slovenská pošta /doporučený list/ platba prevodom, PayPal – 2,5€

Kuriér GLS dobierka – 4,9€

Slovenská pošta /doporučený list/ dobierka – 3,5€

Objednávky v hodnote nad 40€ – poštovné ZDARMA


Tovar posielame

Naše znovupoužiteľné ekologické voskové obrúsky expedujeme od 1 do 2 pracovných dní odo dňa doručenia platnej objednávky. Prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS alebo ako doporučený list Slovenská pošta. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predĺžení dodacej doby je kupujúci okamžite informovaný. Tovar je odosielaný s ohľadom na životné prostredie v papierovom obale. Súčasťou zásielky je aj daňový doklad.
Tovar uvedený v AKCIOVEJ PONUKE (platí do vypredania zásob)Platobné podmienky

Kúpna cena znovupoužiteľných ekologických voskových obrúskov Môj obal je splatná ihneď, ak sa jedná o dobierku, pri prevzatí tovaru u kuriéra alebo doručovateľa Slovenskej pošty

Naši klienti najčastejšie využívajú nasledovné spôsoby platby:

•    Dobierka – peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru doručovateľovi kuriérskej spoločnosti /možná platba kartou/, doručovateľovi Slovenskej pošty /pri doručení možná platba v hotovosti, v prípade preberania zásielky priamo na Slovenskej pošte, možná platba kartou

•    Bankový prevod – po obdržaní Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený vo Fio banka SK1983300000002300588327. Po obdržaní platby odosielame  Vami objednaný tovar.


Záruka a reklamácie

Znovupoužiteľné ekologické voskové obrúsky sú určené prioritne na balenie potravín, takže ich reklamovanie je možné len v nepoužitom stave. To znamená ak obrúsok javí vady alebo sa Vám jeho zloženie zdá nevhodné pre Vaše používanie.
Ak kupujúci zistí po prevzatí tovaru, že tovar má vady, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch cez e-mail od 09.00-16.00 hod. Reklamovaný tovar musí byť doručený predávajúcemu do miesta jeho podnikania na náklady kupujúceho spolu s písomným oznámením závady, inak bude reklamácia považovaná za neplatnú.
Pri reklamácii je nutné predložiť
– kópiu predajného dokladu (faktúry)
– krátky popis zistenej vady
Stornovanie objednávky

Vašu objednávku môžete kedykoľvek stornovať emailom pričom je potrebné uviesť číslo objednávky. Pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení, má predávajúci právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný e-mailom.
V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri stornovaní objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 15 dní na ním určený účet.


Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov“).
Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku musí byť predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a predávajúcemu musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi, etiketami, krabicou a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Tovar je nutné vrátiť na adresu .

Môj obal

Rimavské Janovce 372

980 01 Rimavské Janovce


Dôsledkom odstúpenia je povinnosť strán vrátiť si všetko /vrátane etikiet/, čo podľa zmluvy dostali. Pokiaľ nám tovar bude vrátený bez obalu ktorý je súčasťou dodania tovaru, takýto tovar Vám bude vrátený. Náklady spojené s vrátením tovaru hradí kupujúci. Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru kupujúcim je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu vrátiť mu čiastku zaplatenú za tovar prevodom na ním určený účet, najneskôr však v zákonnej lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodnú inak.


Záverečné ustanovenia


Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru (špeciálne obálky, kartónové krabice), za dodanie správneho tovaru. Za neskoršie dodanie tovaru zavinené kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho predávajúci neručí. Taktiež neručí za prípadné poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u pracovníka kuriérskej služby.) Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.


Ochrana osobných údajov:

1. Vaše údaje budú spracúvané na účel registrácie a využívanie výhod zákazníkov v e-shope. Bez ich zadania nie je možné využívať služby a výhody e-shopu.
Zaškrtnutím políčka vyjadrujem svoj súhlas s pravidlami registrácie.

2. Súhlas dotknutej osoby:

 • zaregistrovaním potvrdzuje každý zákazník svoj súhlas s podmienkami e-shopu a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.
 • Prevádzkovateľom informačného systému je Edu Via s.r.o.
 • V prípade, že sa zákazník zaregistruje prostredníctvom webového formulára, budú osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a adresa zákazníka (adresa doručenia zásielky) spracúvané Edu Via s.r.o. na účel nákupu tovaru, na účel identifikácie zákazníka a na účel doručenia tovaru podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov („zákon o ochrane osobných údajov“). V prípade, ak takýto zákazník vo webovom formulári neuviedol adresu, bude v prípade dodania tovaru kontaktovaný Edu Via s.r.o., aby na účely doručenia tovaru uviedol aj svoju adresu. Takto získané osobné údaje budú spracúvané podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov na účel doručenia tovaru.
 • Zákazník, ktorý je zaregistrovaný v e-shope  www.mojobal.sk, zadaním a odoslaním svojich osobných údajov a dátumu narodenia prostredníctvom formulára udeľuje účastník prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov v rozsahu, v ktorom údaje uviedol (teda e-mailová adresa, telefónne číslo, meno a priezvisko a adresa bydliska (doručenia zásielky), na účel zasielania marketingových ponúk (najmä špeciálnych ponúk na výhodný nákup) a zároveň prevádzkovateľovi udeľuje súhlas na zasielanie takýchto ponúk. Súhlas účastník udeľuje podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov prevádzkovateľovi informačného systému Edu Via s.r.o..
 • Údaje o telefónnom čísle, e-mailovej adrese, adrese bydliska poskytnuté zákazníkom budú zároveň použité na aktualizáciu neaktuálnych údajov v programe  Edu Via s.r.o.. V prípade zmeny iných údajov je potrebné túto zmenu oznámiť písomne, telefonicky alebo e-mailom, alebo tieto údaje zmeniť prostredníctvom internetovej stránky www.mojobal.sk zmenou príslušných osobných údajov vo svojom užívateľskom profile; takto postupujte aj v prípade, že chcete aktualizovať adresu bydliska na účely dania súhlasu na marketingové účely.
 • Osobné údaje spracúvané podľa týchto pravidiel budú vymazané po dosiahnutí účelu, na ktorý boli spracúvané, podľa podmienok ustanovených v zákone o ochrane osobných údajov.
 • Súhlas podľa týchto pravidiel udeľuje zákazník, dobrovoľne a na dobu neurčitú s tým, že ho môže kedykoľvek odvolať prostredníctvom internetovej stránky www.mojobal.sk vyznačením príslušnej zmeny (odhlásenia zo zasielania informácií) vo svojom užívateľskom profile.
 • Osobné údaje uvedené vyššie môže na základe písomnej zmluvy a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov spracúvať aj sprostredkovatelia: – ďalšie e-shopy poskytujúce služby v oblasti elektronického obchodu ako aj sprostredkovatelia uvedený v zozname na adrese www.mojobal.sk.
 • Každý, koho osobné údaje sa podľa týchto pravidiel budú spracúvať, má právo na prístup k osobným údajom, ako aj ďalšie práva podľa § 11, 15 a 28 zákona o ochrane osobných údajov.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 • Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@colorfashion.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK
 • Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR.
 • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Obchodné podmienky platia od 1. septembra 2019

Zaregistrovaním sa do e-shopu zákazník súhlasí s obchodnými podmienkami a so zasielaním newslettera.


Internetový obchod prevádzkuje:

EduVia s.r.o.
IČ: 47604930
DIČ: 2024008019

IČ DPH: Neplatca DPH

Telefón: 0908 758 099

Email: info@mojobal.sk